کسر امتیاز از استقلال و نفت تهران !

دو باشگاه لیگ برتری در آستانه کسر امتیاز قرار گرفته اند.

  1. ۱۱ ماه،۲ هفته قبل
استقلال و نفت تهران در آستانه کسر امتیاز

به گزارش سرویس استقلال و پرسپولیس نوداد (سکوی اجتماعی خبر) پرونده مطالبات علی دایی از باشگاه نفت تهران و باشگاه توحید بوشهر از استقلال تهران بابت حق آموزش مهدی قائدی به سبب استنکاف دو باشگاه استقلال و نفت تهران از اجرای رای به کمیته انضباطی رفت.

برابر ماده ٨٩ مقررات انضباطی فدراسیون عدم اجرای آرای قطعی کمیته تعیین وضعیت مجازات هایی مانند کسر امتیاز را به دنبال دارد.