59 پاس در بدترین روز فوتبالی قاتل استقلال !

ستاره ها در فوتبال هر کاری کنید تاثیرگذارند و فوتبال بی ستاره اصلا معنا ندارد.

  1. ۱۱ ماه،۲ هفته قبل
59 پاس در بدترین روز فوتبالی عبدالرحمان !

به گزارش سرویس استقلال و پرسپولیس نوداد (سکوی اجتماعی خبر) در شبی که استقلال موفق شده بود عبدالرحمان ستاره العین و یکی از بهترین بازیکنان حال حاضر فوتبال آسیا را مهار کند اما این بازیکن باز هم در خدمت تیمش بود. عبدالرحمان طبق آمار و ارقام، 59 پاس موفق به هم تیمی هایش داد؛ آن هم در مسابقه ای که او زیاد دیده نمی شد و در واقع بخش زیادی از مهارت های فنی این بازیکن توسط استقلالی ها مهار شده بود. یک ستاره اما در هر شرایطی به درد نیمش می خورد؛ نمونه اش همین آمار پاس های مثبت عبدالرحمان در یکی از بدترین روزهایی که با العین سپری کرد!