ادامه جنگ رسانه ای استقلال و العین؛

رسانه های اماراتی؛ به عموری توهین شده است!

رسانه های عربی به تیتر روزنامه ایرانی واکنش داشتند.

  1. ۱۱ ماه،۲ هفته قبل
ادامه جنگ رسانه ای استقلال و العین؛ /  رسانه های اماراتی؛ به عموری توهین شده است!
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

تیتر روزنامه استقلال جوان با واکنش بسیار تند رسانه های عربی در صبح دیدار استقلال و العین همراه شد. رسانه های عرب زبان، تیتر "تسویه حساب با کوتوله های پرادعا" را توهین مستقیم استقلالی ها به العین دانستند.

رسانه های عربی استفاده از این واژه را نوعی توهین تلقی کردند و عقیده دارند که منظور روزنامه استقلال جوان از انتخاب این تیتر توهین به عمر عبدالرحمان ستاره العین و تیم ملی امارات است و روزنامه ایرانی ستاره فوتبال العین را فردی پر ادعا دانسته که از کوتاهی قد رنج می برد.

رسانه های اماراتی در پایان گلایه های خود نوشتند که وعده ما مستطیل سبز است و در زمین مسابقه پاسخ توهین استقلالی ها را خواهیم داد.

ادامه جنگ رسانه ای استقلال و العین؛ /  رسانه های اماراتی؛ به عموری توهین شده است!