البلوشی: هواداران در کنار ما هستند

شانس زیادی برای پیروزی مقابل پرسپولیس داریم

بازیکن تیم الوصل امارات می گوید ما میزبان هستیم، هواداران در کنار ما هستند و تمام امکانات برای ما است و برای پیروزی امیدوارمهستم.

  1. ۱۱ ماه،۱ هفته قبل
البلوشی: هواداران در کنار ما هستند /  شانس زیادی برای پیروزی مقابل پرسپولیس داریم
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

سلمین البلوشی که به همراه سرمربی الوصلی ها در نشست مطبوعاتی پیش از دیدار برابر پرسپولیس حضور یافت درباره بازی گفت: ما همیشه و در همه حالت بدنبال ۳ امیتاز هستیم و برای ما مهم نیست که چه تیمی مقابل ما قرار دارد.

او ادامه داد: شاید شما فکر کنید که ما نمیتوانیم به مرحله بعدی صعود کنیم ولی ما شانس زیادی برای مپیروزی در مسابقه فردا داریم. ما میزبان هستیم، هواداران در کنار ما هستند و تمام امکانات برای ما است و برای پیروزی امیدوار هستم.

او در پایان گفت: من به تیمم و بازیکنان ایمان دارم که فردا مسابقه خوبی خواهیم داشتیم. باید بجنگیم و در تمام ۹۰ دقیقه آخرین شانس خودمان را برای صعود به مرحله بعد امتحان کنیم.