در انتظار تبعات شادی گل رونالدو در ایپوروئا

رسانه های اسپانیایی گزارش داده اند که امروز اتحادیه لالیگا در مورد شادی گل رونالدو برابر ایبار تصمیم گیری خواهد کرد.

  1. ۱۰ ماه،۱ هفته قبل
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)
: رسانه های اسپانیایی گزارش داده اند که امروز اتحادیه لالیگا در مورد شادی گل رونالدو برابر ایبار تصمیم گیری خواهد کرد.  رئال شنبه گذشته در زمین ایبار، 1-2 پیروز شد و هر دو گل این تیم را نیز رونالدو به ثمر رساند. او پس از به ثمر رساندن اولین گل خود، به طرف هواداران ایبار رفت و شادی گل تحریک آمیزی را به نمایش گذاشت. شادی گلی شبیه به پیکه در ورزشگاه اسپانیول که هواداران رقیب را به سکوت دعوت کرده بود.       اتحادیه لالیگا به خاطر همان حرکت از پیکه به کمیته انضباطی شکایت کرده بود و رئیس لالیگا نیز اعلام کرد که تمام شادی های گل اینچنینی با شکایت روبرو خواهند شد. قرار است امروز مشخص شود که لالیگا چه واکنشی نسبت به حرکت رونالدو نشان خواهد داد.

در انتظار تبعات شادی گل رونالدو در ایپوروئا

در انتظار تبعات شادی گل رونالدو در ایپوروئا

در انتظار تبعات شادی گل رونالدو در ایپوروئا