کلاف به قلم برایان کلاف (16)؛ با اولین بازیکن میلیون پوندی در راه فینال مونیخ

یک صبح تلفن را در دفتر کارم برداشتم و به رختکن زنگ زدم جایی که می دانستم تعدادی بازیکن جوان آماده می شدند. یکی از آن ها جواب داد. گفتم سلام. یک فنجان چای می خواهم، همین حالا. پسرک گفت می توانی برای خودت بریزی. گفتم می دانی با چه کسی صحبت می کنی؟ گفت بله اما تو می دانی با چه کسی صحبت می کنی؟ گفتم مطمئن نیستم. گفت پس برو برای خودت چای بریز.

  1. ۱۰ ماه،۱ هفته قبل