رستگاری و امیری طلایی شدند

  1. ۱۰ ماه،۱ هفته قبل
رستگاری و امیری طلایی شدند
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

در دومین روز از رقابت های دو و میدانی معلولین فزاع امارات، نمایندگان کشورمان به ۵ نشان دیگر دست یافتند.

در دومین روز از رقابت های دو و میدانی معلولین فزاع امارات، نمایندگان کشورمان به ۵ نشان دیگر دست یافتند.

نتایج بدست آمده به شرح زیر اعلام شده است:

هاشم رستگاری، ماده دو ۴۰۰ متر کلاس F37 با رکورد ۵۴ ثانیه و ۳۶ صدم ثانیه   نشان طلا

حامد امیری، ماده پرتاب دیسک کلاس F54 با رکورد ۲۹ متر و ۷۶ سانتی متر   نشان طلا

سعید یگانه فر، ماده پرتاب دیسک کلاس F54 با رکورد ۱۹ متر و ۹۹ سانتی متر    نشان برنز

محمد رضا احمدی، ماده پرتاب نیزه کلاس  F34 با رکورد ۱۸ متر و ۱۶ سانتی متر  نشان برنز

شهرام حسن پور، ماده پرتاب دیسک کلاس F44 با رکورد ۳۷ متر و ۷۸ سانتی متر   عنوان پنجم

عبدالنبی نواصر، ماده پرتاب دیسک کلاس F44 با رکورد ۳۷ متر و ۶۶ سانتی متر   عنوان ششم

الناز دارابیان، ماده پرتاب وزنه کلاس F53 با رکورد ۳ متر و ۸۴ سانتی متر   عنوان چهارم

علی آگاهی، ماده پرتاب وزنه کلاس F37 با رکورد ۱۱ متر و ۲۲ سانتی متر   عنوان پنجم

نتیجه رقاب دو نماینده کشورمان که شب گذشته برگزار شده بود نیز به این شرح اعلام شد:

الناز دارابیان، پرتاب وزنه کلاس F53/54/55 با رکورد ۷ متر و ۴۲ سانتی متر هفتم

محمد رضا احمدی، ماده پرتاب وزنه کلاس F34 با رکورد ۷ متر و ۹۲ سانتی متر نشان نقره

رقابت سه نماینده دیگر کشورمان نیز در حال برگزاری است و نتایج آن فردا اعلام می شود.

تیم ملی دو ومیدانی ایران در بخش جانبازان و معلولین با ۱۶ ورزشکار در دهمین دوره رقابت های بین المللی فزاع امارات حضور یافته است.