عکس

اینها صد هزار نفرند آقای خیابانی؟

  1. ۱۰ ماه،۱ هفته قبل
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

جواد خیابانی سلطان جو دادن است و در بازی استقلال و العین هم یکی از شاهکارهایش را رو کرد. آقا جواد اوایل بازی با اشاره به پر شدن ورزشگاه آزادی گفت: «می‌تونم بگم همین تعداد هم جمعیت پشت در مانده.» یعنی بنا به ادعای خیابانی حدود صد هزار نفر هم بیرون ورزشگاه بودند که البته تصاویرشان بعد از مسابقه در رسانه‌ها به انتشار رسید. ببینید این صد هزار نفر را...!

عکس /  اینها صد هزار نفرند آقای خیابانی؟