این هم بستر بوکس خانم‌ها!

در جراید مطلبی نقل شده بود با این مضمون که «بستر رشد بوکس بانوان ریشه در منازل دارد»؛ خبری که سوژه مناسبی به دستمحمدرضا میرشاه‌ولد داد تا این کارتون را در خبرورزشی امروز منتشر کند.

  1. ۱۰ ماه،۱ هفته قبل