حضور اهالی فوتبال و ورزش در مراسم ختم برادرزاده علی پروین+ عکس ها

  1. ۸ ماه،۱ هفته قبل
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

 مراسم ختم برادرزاده علی پروین امروز با حضور اهالی فوتبال و ورزش در مسجد خداد در تهران برگزار شد.

  مرتضی پروین برادرزاده علی پروین درحادثه تصادف دارفانی را وداع گفت امروز مراسم ختم آن مرحوم در مسجد خداداد در تهران برگزار شد. چهره های سرشناس فوتبال و ورزش ایران در این مراسم حاضر شدند. از جعفرکاشانی گرفته تا محمد پنجعلی و علیرضا منصوریان و وحید شمسایی و  سردار رویانیا. عکس هایی از این مراسم را در زیر مشاهده می کنید:

حضور اهالی فوتبال و ورزش در مراسم ختم برادرزاده علی پروین+ عکس ها

حضور اهالی فوتبال و ورزش در مراسم ختم برادرزاده علی پروین+ عکس ها

حضور اهالی فوتبال و ورزش در مراسم ختم برادرزاده علی پروین+ عکس ها

حضور اهالی فوتبال و ورزش در مراسم ختم برادرزاده علی پروین+ عکس ها

حضور اهالی فوتبال و ورزش در مراسم ختم برادرزاده علی پروین+ عکس ها

حضور اهالی فوتبال و ورزش در مراسم ختم برادرزاده علی پروین+ عکس ها

حضور اهالی فوتبال و ورزش در مراسم ختم برادرزاده علی پروین+ عکس ها

حضور اهالی فوتبال و ورزش در مراسم ختم برادرزاده علی پروین+ عکس ها

حضور اهالی فوتبال و ورزش در مراسم ختم برادرزاده علی پروین+ عکس ها

حضور اهالی فوتبال و ورزش در مراسم ختم برادرزاده علی پروین+ عکس ها

حضور اهالی فوتبال و ورزش در مراسم ختم برادرزاده علی پروین+ عکس ها

حضور اهالی فوتبال و ورزش در مراسم ختم برادرزاده علی پروین+ عکس ها

حضور اهالی فوتبال و ورزش در مراسم ختم برادرزاده علی پروین+ عکس ها

حضور اهالی فوتبال و ورزش در مراسم ختم برادرزاده علی پروین+ عکس ها

حضور اهالی فوتبال و ورزش در مراسم ختم برادرزاده علی پروین+ عکس ها