افزایش چشمگیر قرارداد علیپور و سیدجلال

امسال هم احتمالاً قرارداد علیپور و سیدجلال در میان پرسپولیسی ها زیادترین جهش را خواهد داشت.

  1. ۱۰ ماه،۱ هفته قبل
افزایش چشمگیر قرارداد علیپور و سیدجلال
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

 خبرورزشی، پارسال قرارداد علی علیپور ۳۵۰ میلیون بود که البته چون او خوب کار کرد وسط فصل تا ۶۵۰ میلیون افزایش پیدا کرد. امسال هم احتمالاً قرارداد او و سیدجلال در میان پرسپولیسی ها زیادترین جهش را خواهد داشت. حتی شنیدیم قرارداد علیپور میلیاردی می شود و سیدجلال احتمالاً گران ترین بازیکن تیمش خواهد شد. صدالبته گل آخری که حسینی به الجزیره زد و آقای گلی علیپور در لیگ در این افزایش قرارداد نقش مهمی دارد.