جام جهانی ۲۰۱۸؛ دیدار تیم های روسیه و عربستان

در دیدار افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ تیم روسیه میزبان بازی ها با ۵ گل عربستان را در هم کوبید

  1. ۷ ماه،۱ هفته قبل
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)
در دیدار افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ تیم روسیه میزبان بازی ها با ۵ گل عربستان را در هم کوبید

جام جهانی 2018؛ دیدار تیم های روسیه و عربستان

جام جهانی 2018؛ دیدار تیم های روسیه و عربستان

جام جهانی 2018؛ دیدار تیم های روسیه و عربستان

جام جهانی 2018؛ دیدار تیم های روسیه و عربستان

جام جهانی 2018؛ دیدار تیم های روسیه و عربستان

جام جهانی 2018؛ دیدار تیم های روسیه و عربستان

جام جهانی 2018؛ دیدار تیم های روسیه و عربستان

جام جهانی 2018؛ دیدار تیم های روسیه و عربستان

جام جهانی 2018؛ دیدار تیم های روسیه و عربستان

جام جهانی 2018؛ دیدار تیم های روسیه و عربستان

جام جهانی 2018؛ دیدار تیم های روسیه و عربستان

جام جهانی 2018؛ دیدار تیم های روسیه و عربستان

جام جهانی 2018؛ دیدار تیم های روسیه و عربستان

جام جهانی 2018؛ دیدار تیم های روسیه و عربستان

جام جهانی 2018؛ دیدار تیم های روسیه و عربستان

جام جهانی 2018؛ دیدار تیم های روسیه و عربستان

جام جهانی 2018؛ دیدار تیم های روسیه و عربستان

جام جهانی 2018؛ دیدار تیم های روسیه و عربستان

جام جهانی 2018؛ دیدار تیم های روسیه و عربستان

جام جهانی 2018؛ دیدار تیم های روسیه و عربستان