مدافع ۱۹ ساله پاریسی ها مد نظر آرسنال

مدافع ۱۹ ساله پاریسی ها از جمله بازیکنانی است که امری قصد دارد او را به آرسنال بیاورد.

  1. ۶ ماه قبل
مدافع 19 ساله پاریسی‌ها مد نظر آرسنال
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

اونای امریسرمربی جدیدی آرسنال قصد دارد یکی از بازیکنان جوان سابق خود را به آرسنال بیاورد.

استینلی انسوکی بازیکن ۱۹ ساله باشگاه پاری سن ژرمن فرانسه مد نظر سرمربی جدید آرسنال قرار گرفته است.

آرسنال قصد دارد اگر با مخالفت پاریسی ها برای خرید این بازیکن مواجه شد پیشنهاد قرضی را برای جذب وی ارائه کند.

منبع: میزان