راهکار همسایه پرسپولیس برای مقابله با اعتراضات!

پرسپولیسی ها که به خاطر جدایی برانکو ایوانکوویچ شاکی و عصبانی هستند، با حضور مقابل دفتر این باشگاه، عصبانیت خود را بروز می دهند.

  1. سه شنبه ۲۸ خرداد ۹۸ ساعت ۱۳:۵۹ (۱ سال،۳ ماه قبل)
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

«خبر ورزشی» در ادامه نوشت: این موضوع باعث ایجاد مزاحمت برای همسایه های باشگاه پرسپولیس در خیابان شیخ بهایی، میدان پیروزان و محله های اطراف شده است.

یکی از همسایه ها برای متفرق کردن هواداران پرسپولیس و حل مشکل، از سلاح عجیبی استفاده کرد و با پاشیدن آب از طریق شلنگ، به دنبال ساکت کردن معترضان بود!

راهکار همسایه پرسپولیس برای مقابله با اعتراضات!