بهاروند و طالقانی باز هم به کمیته اخلاق نرفتند

دو عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال برای سومین بار به دعوت کمیته اخلاق برای پاسخگویی به اتفاقات تلخ جام حذفی بی اعتنایی کردند که به نظر می رسد این کمیته برای صیانت از اعتبار فوتبال از تمام قدرت قانونی خود برای رسیدگی به معضلات فوتبال بهره ببرد.

  1. سه شنبه ۲۸ خرداد ۹۸ ساعت ۲۰:۴۳ (۱ سال،۳ ماه قبل)
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

حیدر بهاروند و کاظم طالقانی به عنوان رئیس سازمان لیگ و رئیس هیئت فوتبال خوزستان برای سومین بار به احضار کمیته اخلاق برای پاسخگویی به اتفاقات تلخ فینال جام حذفی در این کمیته بی توجهی کردند و به کمیته اخلاق نرفتند.

بی اعتنایی مطلق دو عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال به احضاریه کمیته اخلاق در حالی است که که به عنوان مدیران عالی رتبه فدراسیوم فوتبال باید بیش از هر فرد و گروه دیگری به قوانین فوتبال احترام بگذارند.

همچنین مهدی تاج طی روزهای گذشته برای پاسخگویی درباره اتفاقات این دیدار در دادستانی کل کشور حضور یافت و اظهارات خودش را بیان کرد. کمیته اخلاق فدراسیون بعد از مواجهه با بی اعتنایی بهاروند و طالقانی باید برای حفظ اعتبار این کمیته و صیانت از فوتبال از تمام قدرت و اختیارات قانونی خود استفاده کند.