بانجی جامپینگ 73 متری با فرو کردن بیسکوئیت داخل فنجان چای و شکستن رکورد گینس + فیلم

بانجی جامپینگ از ارتفاع 73 متری برای فرو کردن بیسکوئیت داخل چای !

  1. ۱۱ ماه،۲ هفته قبل
لینک های دانلود: mp4 (۷٫۱ MB) webm (۲٫۹ MB)

به گزارش نوداد (بانک ویدیو خبر ایران) این جوان 24 ساله انگلیسی با پرش از ارتفاع 73 متری رکورد گینس را که در اختیار یک آمریکایی بود، 13 متر ارتقا داد.