خنده حضار از انگلیسی صحبت کردن عباس جدیدی در انتخابات فدراسیون کشتی ! + فیلم

انگلیسی صحبت کردن عباس جدیدی در انتخابات فدراسیون کشتی واکنش کاربران شبکه های اجتماعی را در پی داشت. ضمن اینکه حاضرین در انتخابات به صورت پنهانی به صحبت های او می خندیدند.

  1. سه شنبه ۵ دی ۹۶ ساعت ۱۹:۵۰ (۲ سال،۸ ماه قبل)
لینک های دانلود: mp4 (۴٫۴ MB) webm (۳٫۴ MB)

به گزارش سرویس منهای فوتبال نوداد (سکوی اجتماعی خبر) عباس جدیدی در انتخابات فدراسیون کشتی در سخنرانی خود از کلمات زبان انگلیسی استفاده می کند و می گوید: 

ما در موقعیت wo هستیم که به معنی ضعف در فرصت ها هستیم. فدراسیون کشتی در این موقعیت قرار دارد و نسبت به موقعیتی که شناخته شده است بر حسب تحقیقات علمی که انجام شده یک برنامه راهبردی تهیه کرده ایم.

بعد از سخنرانی عباس جدیدی، اعضای شرکت کننده در جلسه با خنده به صحبت های جدیدی واکنش نشان دادند. در پایان نیز رسول خادم از40 رای ممکن با 40 رای به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شد.