کشف چند سیاره فرا کهکشانی برای اولین بار

کهکشان راه شیری به حدی بزرگ است که 100 هزار سال نوری طول دارد. به همین دلیل مشاهده هر سیاره ای فراتر از کهکشان ما توسط تلسکوپ های معمول، عملاً غیر ممکن است. ولی برای اولین بار دانشمندان موفق شده اند با تکنیکی به نام «ریزهمگرایی گرانشی» سیاراتی در کهکشان «RX J1131-1231» را با فاصله 3.8 میلیارد سال نوری از زمین و فراتر از کهکشان راه شیری مشاهده کنند.

  1. ۱ سال،۵ ماه قبل
دانشمندان برای اولین بار سیاراتی فرا کهکشانی را مشاهده کردند

به گزارش سرویس دانش و فن آوری نوداد (سکوی اجتماعی خبر) ریزهمگرایی گرانشی روشی است که مشاهده اجسام دور در فضا را بر اساس سنجش میزان تأثیر جاذبه جسم بر خمش نور امکان پذیر می کند. به این ترتیب می توان حتی اجسام دورتر از جسمی که نور را منحرف کرده را نیز مشاهده کرد.

در این مشاهده محققان دانشگاه اُکلاهاما این روش را روی اطلاعاتی که از ناسا به دست آمده اعمال کرده اند؛ اطلاعاتی که پیشتر توسط تلسکوپ فضایی پرتو اکس چاندرا، به دست آمده بود. به این ترتیب آنها موفق شدند کهکشانRX J1131-1231 را مشاهده کنند.

جالب اینکه این سیارات به گونه ای مستقل هستند. به عبارت دیگر به دور هیچ ستاره این گردش نمی کنند و به نظر می رسد حول کهکشان دوردست در گردش هستند. دانشمندان در ادامه اندازه سیارات این کهکشان را بررسی کردند و دریافتند که آنها اندازه ای ما بین ماه تا مشتری در منظومه شمسی دارند.

برای توضیح پیچیدگی مشاهده این کهکشان همین گفته محقق این پروژه «ادواردو کوئِراس» کافیست.

در دهه های اخیر توانسته ایم هزاران سیاره در کهکشان راه شیری را مشاهده کنیم و البته هنوز میلیاردها سیاره دیگر در این کهکشان وجود دارند که آنها را ندیده ایم و حتی هزاران میلیارد دیگر فراتر از کهکشان ما هستند که شاید در آینده موفق به مشاهده برخی از آنها شویم. به لطف مشاهده اخیر، اکنون مدارکی دال بر وجود سیاراتی فرا کهکشانی به دست آمده است.