بررسی آماده سازی محیط کشت های پایه و آنتی بیوتیک ها در پژوهشگاه زیست فناوری

از سوی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و کارگروه زیست فناوری کشاورزی معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری چهارمین دوره تخصصی کشت بافت گیاهان زراعی و باغی برگزار می شود.

  1. ۱۱ ماه،۳ هفته قبل
زیست فناوری
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

چهارمین دوره تخصصی کشت بافت گیاهان زراعی، باغی و زینتی با همکاری کارگروه زیست فناوری کشاورزی معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری و پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری برگزار خواهد شد.

در این دوره تکنیک های معمول آزمایشگاه کشت بافت مانند آماده سازی محیط کشت های پایه، آماده سازی هورمون ها و آنتی بیوتیک ها، سترون سازی بذر و بافت، نحوه جداسازی ریز نمونه، انتقال ریزنمونه به محیط کشت، نحوه سازگاری گیاهان با شرایط محیطی به صورت عملی و نظری آموزش داده می شود.

در انتهای دوره آموزشی، به شرکت کنندگانی که با موفقیت دوره را به پایان برسانند، گواهینامه معتبر از سوی کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری به زبان انگلیسی اعطا می شود.

چهارمین دوره تخصصی کشت بافت گیاهان زراعی، باغی و زینتی از ۱۹ تا ۲۱ اردیبهشت ماه امسال در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک برگزار خواهد شد.