گسترش همکاری پارک فناوری دانشگاه تهران با پژوهشگاه نیرو

تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و پژوهشگاه نیرو امضاء شد.

  1. ۱۱ ماه،۳ هفته قبل
تفاهم نامه
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

این تفاهم نامه بین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و پژوهشگاه نیرو و با موضوع انجام همکاری های مشترک در زمینه های فناوری، پژوهشی، آموزشی و مشاوره ای و تجاری سازی نتایج پژوهشی بین پارک فناوری تهران و پژوهشگاه نیرو در حوزه صنعت برق و انرژی با تکیه بر قابلیت های طرفین امضاء شد.

بر اساس اعلام روابط عمومی دانشگاه تهران، از زمینه های همکاری متقابل بین پارک و پژوهشگاه می توان به مواردی از قبیل شکل دهی هسته های فناور و شرکت ها در ساختار پارک برای انجام فعالیت های پژوهشی و فناوری پژوهشگاه؛ ارائه بسته های تشویقی، حمایتی و توانمندسازی پژوهشگاه به شرکت های فعال مستقر در پارک؛ هم افزایی طرح «استاد» پژوهشگاه و طرح «شکوفایی» پارک در حمایت از پروژه های حوزه انرژی و صنعت برق بر اساس توافق طرفین اشاره کرد.