تصویری از بزرگترین دست جهان + عکس

شاید تا به حال در فیلم های مختلف دیده باشید که برخی از انسان های غیرطبیعی دستانی ...

  1. ۸ ماه،۴ هفته قبل
بزرگترین دست جهان + عکس
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

 شاید تا به حال در فیلم های مختلف دیده باشید که برخی از انسان های غیرطبیعی دستانی بسیار بزرگ دارند. گاهی دست آنها دو برابر یک فرد سالم و بالغ است و زور بسیاری دارند. سلطان کوزن (Sultan Kosen) از ترکیه یکی از همین افراد است که به دلیل دستان بسیار بزرگش شهرت یافته است.

بزرگترین دست جهان به طول ۲۸.۵ سانتیمتر متعلق به کوزن است که متولد ۱۹۸۲ می باشد. رکوردگیری دست وی در ۸ فوریه ۲۰۱۱ در آنکارا انجام شد.

سلطان همچنین رکورد پهن ترین کف دست را به طول ۳۰.۴۸ سانتیمتر دارد. گرچه رکورد بزرگترین دست جهان هنوز متعلق به روبرت پرشینگ وادلو امریکایی است، بلند قد ترین مردی که تا کنون وجود داشته است و دارای دستی به بزرگی ۳۲.۳ سانتی متر از مچ تا نوک انگشت میانی است.

بزرگترین دست جهان

همرسانی نوشتار: