کشف ارتباط بین پرخوری و تمایل به خودکشی

محققان برای اولین بار شواهد کافی در اثبات رابطه بین اختلال پرخوری و پیدایش افکار منفی مربوط به خودکشی را کشف کردند.

  1. ۷ ماه،۲ هفته قبل
کشف ارتباط بین پرخوری  و تمایل به خودکشی
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

 و به نقل از سایکولوژی تودی، در مطالعه اخیر، اطلاعات وضعیت جسمانی بیش از ۱۴ هزار نفر بررسی شد. نتیجه بررسی اولیه نشان داد که پیدایش انگیزه خودکشی و افکار منفی در ذهن افراد چاق زیادتر از کسانی است که از ظاهر خود رضایت زیادتری دارند.

همرسانی نوشتار: