این 2 مجری با تمام مجری های دنیا فرق دارند ! + فیلم

  1. شنبه ۱۹ آبان ۹۷ ساعت ۱۶:۱۰ (۱ سال،۱۰ ماه قبل)
لینک های دانلود: mp4 (۱٫۲ MB) webm (۷۳۰٫۲ KB)
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

خبرگزاری رسمی چین ۲ گوینده خبر رباتیک مجهز به هوش مصنوعی ابداع کرده که می توانند به طور ۲۴ ساعته فعالیت کنند.