درخواست برخورد با عاملان آتش سوزی عمارت زیبای سرهنگ آباد + عکس تاسف بار

«پاس کاری برای شناسایی خاطیان آتش سوزی عمارت سرهنگ آباد زواره را تمام کنید، بهتر است زودتر عاملان آتش سوزی مشخص و برخورد قضایی با آن ها انجام شود.»

  1. ۹ ماه،۲ هفته قبل
کاخ سرهنگ‌آباد زواره
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

سید احمد محیط طباطبایی، رییس ایکوم ایران و مدیر پایگاه بافت تاریخی شهر زواره؛ احتمال عمدی بودن آتش سوزی عمارت "سرهنگ آباد" را زیاد می داند و به می گوید: باید پیگیری ها برای شناساییی عاملان این اتفاق انجام شود و عوامل آن مشخص شوند تا برخورد قضایی لازم صورت گیرد. میراث فرهنگی و مالک این عمارت تاریخی و نفیس بهتر است پاس کاری به یکدیگر در مورد پیگیری عاملان تخریب را تمام کند.

او با تاکید بر این که مالکیت این بنا در اختیار مالک شخصی بوده و میراث فرهنگی فقط آن را با هزینه ای گزاف مرمت کرده است، ادامه می دهد: عمارت "سرهنگ آباد" متعلق به خاندان عامری سهام السلطنه است که بنای خود را شبیه چهل ستون صفوی اصفهان ساخته، اما چون معماری بنا متناسب با مجموعه کوهستانی و سردسیر منطقه نبوده، بعد از مرگ او و به دلیل بی توجهی به این بنای تاریخی، آن چندین سال مورد آسیب قرار می گیرد، تا سال گذشته که میراث فرهنگی مرمت آن را در دستور کار قرار داده و عملیات نجات بخشی آن انجام می شود.

به گفته ی وی قرار بود با پایان مرمت و به زودی این مکان از مالک گرفته شده و به عنوان یک مکان گردشگری مورد استفاده شود.

او که فقط مسئول ۳۴ هکتار بافت تاریخی شهر زواره است؛ با بیان این که هنوز نمی داند میزان آسیب وارد شده به این بنا چه قدر اس، ادامه می دهد: این بنا جزو ابنیه ی ارزشمند در شهرستان زواره است که باید مورد توجه قرار گیرد.

سه شنبه صبح -۱۴ فروردین- بخشی از کاخ قاجاری سرهنگ آباد شهرستان زواره توسط افراد ناشناس آتش گرفت و براساس عکس های منتشر شده درصد زیادی از عمارت تاریخی در آتش سوخت.

فریدون اللهیاری، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان؛ اما با بیان این که بعد از وقوع آتش سوزی با اطلاع مردم محلی، آتش خاموش و عملیات رفع خطر انجام شد، در مورد نحوه ی پیگیری این آتش سوزی تاکید کرده بود: اگر چه این مجموعه مالک خصوصی دارد، اما با توجه به ثبت ملی این اثر و منحصر به فرد بودن آن با تمام توان پیگیر این تعرض و عمل غیرفرهنگی هستیم.

درخواست برخورد با عاملان آتش سوزی سرهنگ آباد