1. ۰

درباره این پروفایل

شرکت تدبیر کالای جم در سال 1377 به عنوان یک شرکت واردات-صادرات تاسیس گردید