زندگی 34 ساله پیرمرد با کروکودیل

مرد ژاپنی 34 سال پیش وقتی کودک بود، سوسماری را خرید و تاکنون که نزدیک به 50 سال دارد از آن مراقبت می‌کند.

  1. ۰

نظرات خوانندگان

در حال بارگیری ...