سزارین نوزاد توسط مادرش

مادر هنگام زایمان سزارین یا بیهوش است و یا در حالت بی حسی به سر می برد و لحظات تولد نوزادش را نمی بیند ولی یک مادر خودش نوزادش را از رحمش بیرون آورد.

  1. ۰

نظرات خوانندگان

در حال بارگیری ...