لحظه رو به رو شدن مدافعین حرم با سرباز داعشی.

جنگ بین مدافعان حرم و سربازان داعشی که در یک لحظه با یکدیگر رو به رو می شوند.

  1. ۰

نظرات خوانندگان

در حال بارگیری ...