جدید ترین سوتی مسابقه «برنده باش»!

گزینه صحیح در میان پاسخ ها وجود نداشت

در مسابقه «برنده باش» سوالی مطرح گردید که هیچ یک از گزینه هایش صحیح نبودند

  1. ۳ ماه قبل
سوتی جدید مسابقه «برنده باش»! +عکس
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

در این مسابقه مطرح شد؛ سوال سنایی در چه قرنی می زیست؟

سنایی
متولد: ۴۷۳
وفات: ۵۳۲
در حالی که پاسخ صحیح قرن پنجم و ششم می باشد؛ گزینه درست در میان پاسخ ها وجود نداشت.