دانلود سریال peaky blinders

دانلود تمامی قسمت های پیکی بلایندرز peaky blinders

در دهه 20 که گروه های گنگستری در شهر بیرمنگهام واقع در انگلستان بسیار زیاد شده است، یک گروه گنگستر سعی میکند خود را در این دهه به قدرت برساند…

  1. شنبه ۶ مهر ۹۸ ساعت ۱۸:۵۲ (۱۰ ماه،۲ هفته قبل)