ماه دلتنگی !

آبان ماه دلتنگی شعری است زیبا از علیرضا امرایی که از شما دعوت می کنیم آن را تا آخر بخوانید ...

  1. سه شنبه ۲۳ آبان ۹۶ ساعت ۱۱:۵۰ (۲ سال قبل)
آبان

شد آبان، ماه دلتنگی

دلم تنگ صدایت شد

کنار حافظ و سعدی

غزل خوانِ سَرایت شد

ببین چشمان خیسم را

ز هجرت گشته طوفانی

در آن طوفانُ ویرانی

دلم شرط بقایت شد

قدم در خانه بگذاری

به نازی بر جهان تازی

چرا بر این جهان تازی

تو که عالم فدایت شد

هزاران آشــنــا داری ...

تو با خود هم صدا داری

تـ...ـو شاهانه گدا داری

دل من هم گدایت شد

تو سر در آسمان داری

ز بی خویشی نشان داری

هزاران کُشته جان داری

دل من خون بهایت شد