انجام عملیات تکمیلی واکسن فلج اطفال با ۳۰ هزار نیروی وزارت بهداشت

رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت، از انجام عملیات تکمیلی فلج اطفال از ۱۸ تا ۲۰ فروردین ۹۷ خبر داد.

  1. ۱۱ ماه،۳ هفته قبل
واکسن
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

دکتر سید محسن زهرایی گفت: نوبت دوم عملیات ایمن سازی تکمیلی فلج اطفال با استفاده از واکسن خوراکی فلج اطفال از ساعت ۸ صبح روز ۱۸ فروردین تا ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ در سراسر کشور انجام می شود و نزدیک به یک میلیون و یکصد هزار کودک زیر ۵ سال صرف نظر از کامل بودن سابقه ایمن سازی، در طی این هفته مجدد واکسینه می شوند.

وی افزود: نوبت اول این عملیات در مناطق جنوبی کشور در تاریخ ۵ تا ۸ اسفند ۹۶ با پوشش کامل انجام شد.

رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت، خاطرنشان کرد: زیادترین خطر بازگشت بیماری فلج اطفال در استان های هرمزگان ، کرمان و سیستان و بلوچستان است لذا در تمام مناطق شهری و روستایی این استان ها (مناطق تحت پوشش دانشگاههای علوم پزشکی هرمزگان، جیرفت، بم، ایرانشهر، زاهدان و زابل) عملیات خانه به خانه انجام می شود و در سایر شهرستان ها، عملیات فقط در مناطق پرخطر تعیین شده انجام می شود.

زهرایی، شاخص های تعیین مناطق پرخطر را تمامی مهاجرین خارجی که در اردوگاه ها و یا خارج از اردوگاه ها اقامت دارند، تمامی خانوارهای ساکن در کلنی ها و محل تجمع عمده مهاجرین خارجی، تمامی نقاط (شهرستان، شهرک، کلنی و...) که به تشخیص معاونین بهداشت پوشش OPV۳  کمتر از ۹۵ درصد دارند، تمامی مناطق تحت پوشش تیم های سیار، تمامی کودکان زیر ۵ سالی که احتمالاً همراه مادران خود در زندان ها اقامت دارند، اعلام کرد.

وی تصریح کرد: برای دستیابی به هدف پوشش کامل عملیات در مدت زمان تعیین شده علاوه بر تمام ظرفیت کارکنان بهداشتی مرتبط از کمک داوطلبین سلامت و سایر نیروهای کمکی آموزش دیده استفاده خواهد شد.

رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت، گفت: تعداد ۳۰ هزار نفر نیروی انسانی عملیات را اجرا و پشتیبانی می کنند. واکسن مورد استفاده توسط موسسه واکسن و سرم سازی رازی تهیه و تامین شده است.

وی با بیان اینکه دو نوبت عملیات یاد شده با هزینه حدود ۳.۵ میلیارد تومانی انجام می شود، گفت: در طی این عملیات همه کودکان زیر ۵ سال شامل ایرانی و یا غیر ایرانی که در کشور حضور دارند واکسن تکمیلی فلج اطفال را دریافت می کنند.

زهرایی گفت: در تمام شهرستانها و مناطقی که عملیات واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال به شکل خانه به خانه انجام می شود ، اطلاع رسانی قبلی توسط مراکز بهداشتی انجام شده و تیم های بهداشتی همراه با کارت شناسایی معتبر قطره خوراکی واکسن فلج اطفال را تجویز خواهند کرد.

وی در پایان از هموطنان و خانواده های ساکن در مناطقی که با اعلام قبلی مراکز بهداشت شهرستان عملیات واکسیناسیون انجام می شود، تقاضا کرد حداکثر همکاری با تیم های بهداشتی را انجام دهند تا به هدف نهایی که ریشه کنی جهانی این بیماری و سلامت کودکان است رسیده شود.