کلاس اول سخت تر است یا کلاس دوم؟

جواب می دهد: کلاس سوم ! + عکس

این هفته از پسر هشت ساله ای  خواهید خواند که به نظرش کلاس سوم دبستان، خیلی سخت است. دغدغه فردایی که نیامده. نیما هشت ساله است.

  1. دوشنبه ۱۹ آذر ۹۷ ساعت ۲۱:۲۰ (۱۲ ماه قبل)
همیشه روزهای نیامده، سخت ترند!
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)
از او می پرسم کلاس چندمی؟  می گوید: دوم. سوال می کنم کلاس اول سخت تر است یا کلاس دوم؟ جواب می دهد: کلاس سوم! همیشه نیامده ها سخت ترند! همان روزی که نرسیده یا همان اتفاقی که هنوز نیفتاده از همه مشکل تر است. یک روزی من هم از این کلاس سوم می ترسیدم. از این که دیگر مداد و پاک کنی نخواهد بود، باید با خودکار بنویسم و اشتباهاتم دیگر قابل پاک کردن نیستند. دغدغه کلاس سوم، همان فکر فردایی است که هنوز نیامده. حال آن که کلی از این کلاس سوم ها را گذرانده ایم. چه روزها که فکر می کردیم اگر بیاید، نابودمان می کند و چه اتفاق ها که باور داشتیم اگر بیفتد، جان سالم به در نمی بریم اما همه را پشت سر گذاشتیم و هنوز نفس می کشیم. «نیما» رفته و من در حال خط خطی کردن مصرع شعری هستم که گوشه سرنسخه نوشته ام: «ما را به سخت جانی خود این گمان نبود... »همرسانی نوشتار: