اولین تصاویر از حادثه شکسته شدن سد که منجر به فوت ۴۷ نفر شد + عکس ها

براثر سیل ناشی از شکستن سد در کنیا دست کم ۴۷ نفر کشته شدند

 1. ۸ ماه،۲ هفته قبل
 47کشته بر اثر شکستن سد در کنیا
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

براثر سیل ناشی از شکستن سد در کنیا دست کم ۴۷ نفر کشته شدند که تصاویر این حادثه هولناک را در زیر مشاهده می کنید.

عکس / 47کشته بر اثر شکستن سد در کنیا

عکس / 47کشته بر اثر شکستن سد در کنیا

عکس / 47کشته بر اثر شکستن سد در کنیا

عکس / 47کشته بر اثر شکستن سد در کنیا

عکس / 47کشته بر اثر شکستن سد در کنیا

عکس / 47کشته بر اثر شکستن سد در کنیا

عکس / 47کشته بر اثر شکستن سد در کنیا

عکس / 47کشته بر اثر شکستن سد در کنیا

عکس / 47کشته بر اثر شکستن سد در کنیا

عکس / 47کشته بر اثر شکستن سد در کنیا

عکس / 47کشته بر اثر شکستن سد در کنیا

عکس / 47کشته بر اثر شکستن سد در کنیا

عکس / 47کشته بر اثر شکستن سد در کنیا

عکس / 47کشته بر اثر شکستن سد در کنیا

عکس / 47کشته بر اثر شکستن سد در کنیا
همرسانی نوشتار: