آب هست؛ ولی کم است

صف دریافت کوپن آب در آینده ای نه چندان دور

شاید شنیدن نام کوپن آب عجیب به نظر برسد؛ اما اگر فکری به حال مصرف آب نکنیم باید خودمان را در صف های دریافت این کوپن تصور کنیم.

  1. جمعه ۲۲ مرداد ۹۵ ساعت ۱۶:۲۴ (۴ سال،۱ ماه قبل)
کوپن آب

آمارها خبر از جولان هیولای خشک سالی در جای جای ایران می دهند؛ حالا می توانیم نشانه های خشکسالی را از دریاچه ارومیه تا هامون و کارون ببینیم. این نکته را نباید از نظر دور داشت که خشکسالی های دوره اخیر در سطح جهانی گسترش داشته است. این در حالی است که تحلیل گران می گویند: نیاز به بیش از 100 میلیارد دلار در 10 سال آینده و تعویض محصولاتی که به آب نیاز دارند، مانند گندم، وجود دارد تا وضعیت آبیاری بهبود یابد.
میزان آسیب پذیری جوامع انسانی در قبال پدیده خشکسالی به شدت تحت تأثیر عواملی چون: رشد جمعیت، تغییرات جمعیتی، مشخصه های آماری، میزان توسعه یافتگی و سطح تکنولوژی، روند و الگوی مصرف آب، سیاست های دولت، رفتارهای اجتماعی و سطح آگاهی های زیست محیطی قرار دارد. این عوامل همیشه دستخوش تغییر و تحول هستند و لذا به تبع این تغییرات میزان آسیب پذیری نیز ممکن است کم یا زیاد گردد. به عنوان مثال افزایش جمعیت نیاز به آب را بالا خواهد برد و بنابراین میزان تنش های ناشی از کمبود آب گسترش یافته و مردم بیشتری را در چالش قرار خواهد داد.

هر چند خشکسالی نیز یک بلای طبیعی است ولی بشر قادر است با اتخاذ سیاست ها و راهکارهایی میزان آسیب پذیری خود را همانند سایر بلایای طبیعی کاهش دهد، مدیریت خطر « risk management » برنامه ریزی در جهت کاستن از تأثیرات خشکسالی این امکان را به سیاست گزاران می دهد که با هزینه های بسیار کمتری بتوانند در مقابل این پدیده مبارزه کنند. به تعویق انداختن این مقابله و مبارزه تا شرایط بحران میزان اعتماد به نفس مردم را پایین آورده و آنها را به شدت وابسته به دولتمردان و متولیان امر می سازد. برنامه ریزی جهت مقابله با خشکسالی هر چند بسیار اساسی است اما با موانع متعددی مواجه است از قبیل :

- عدم شناخت علمی، کافی و به موقع سیاست گزاران و سیاست مردان از پدیده خشکسالی.

- عدم برنامه ریزی یا اولویت گذاری پایین نسبت به این پدیده در مناطقی که خشکسالی در آن مناطق به ندرت روی می دهد.

- کمبود اعتبارات و تخصیص های دولتی.

- عدم وجود تعریف واحد از خشکسالی در سرتاسر کشور.

- عدم وجود یک متولی واحد در امر برنامه ریزی و مقابله با پدیده خشکسالی و تقسیم مسئولی.
همرسانی نوشتار: