ادعای پزشکی عجیب درباره خفاش های خون آشام + عکس

با توجه به انتشار شایعاتی در فضای مجازی در خصوص استفاده دارویی از بزاق خفاش ها و عواقب سوء ناشی از این شایعات از جمله فروش لانه خفاش ها که در فضای واقعی بلای جان خفاش ها شده و عده ای را با هدف سودآوری روانه غارها کرده است تا این موجودات بی آزار را با خطر جدی روبه رو کنند.

  1. دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۷ ساعت ۰۷:۰۰ (۱ سال،۹ ماه قبل)
خفاش خون آشام
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست ،شایعات مذکور مربوط به خفاش خون‌آشام یا خفاش وَمپایر است که موضوع تحقیق پزشکان دانشگاه نورت استافورد شایر از انگلستان بوده و در ایران وجود ندارد و از نظر جغرافیایی در نواحی استوایی مکزیک ، امریکای مرکزی و امریکای جنوبی است در حالی که خفاش‌های ایران به استثنای یک گونه که میوه‌خوار بوده بقیه حشره خوارند.

در جهان 1300 گونه خفاش شناخته شده که 49 گونه خفاش متعلق به 8 خانواده از ایران گزارش شده است که شامل خانواده‌های خفاش‌های میوه‌خوار، خفاش‌های دم موشی، خفاش‌های مقبره‌ای، خفاش‌های نعل اسبی، خفاش‌های بینی برگه ای، خفاش‌های دم آزاد، خفاش‌های شامگاهی و خفاش‌های بال خمیده هستند.

خفاش‌ها زیستگاهشان را تحت تاثیر دﻭ عامل انتخاب می‌کنند: وجوﺩ پناهگاه مناسب و دسترسی به منابع غذایی مناسب دﺭ فاصله پروﺍﺯی.گونه‌های مختلف معمولا اﺯ ساختماﻥها ﻭ بناهای تارﯾخی (مانند پی‌پیسترل‌ها)، دﺭختان (خفاش‌های جنگلی)، شکاف‌ها (خفاش‌های ﺩم‌موشی) ﻭ غاﺭها ﻭ قنات‌ها (مانند خفاش بال‌بلند) به عنوان خوﺍبگاه رﻭﺯﺍنه استفاده می‌کنندوگونه‌های شناخته شده‌ خفاش لانه‌سازی نمی‌کنند و احیانا سوداگران به قصد سودجویی زیستگاه های این حیوان را تخریب و نا امن می‌کنند.

خفاش‌ها با پایین نگه داشتن تعداد حشرات، نقش مهمی در کنترل آفات مزارع، باغ‌ها و حشرات مزاحم برای انسان دارند. برخی از آن‌ها نیز در گرده افشانی و انتشار بذر نقش دارند ﻭ با این کاﺭ به ترمیم پوشش‌های گیاهی و ﺍحیای جنگل‌ها کمک می‌کنند. بنابراین با توجه به نقش اکولوژیک بسیار مهم این گونه‌ها در سیستم‌های حیاتی، حفاظت و مدیریت این گونه‌ها بسیار حائز اهمیت است.