تصاویری از حمل توله پلنگ تازه متولد شده توسط مادرش + عکس

ماده پلنگی توله شش هفته ای خود را در راجستان هند حمل می‎ کند.

  1. ۷ ماه،۲ هفته قبل
حمل توله پلنگ توسط مادرش+عکس
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

پلنگ ماده ای توله ی کوچک و شش هفته ای خود را در راجستان هند در دهان قوی خود حمل می کند.

همرسانی نوشتار: