تصاویری هولناک از رودخانه های در حال خشک شدن لنگرود + عکس ها

رودخانه های لنگرود در حال خشک شدن است.

 1. ۷ ماه،۱ هفته قبل
 خشک شدن رودخانه‌ها در لنگرود
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

بارش کم باران، کمبود آب، خشکسالی و افزایش دما همه مزید بر علت شد تا شالیزارهای بخش «اطاقور» لنگرود در استان گیلان با بی آبی کم سابقه ای در طی چندین سال اخیر مواجه شوند.

عکس / خشک شدن رودخانه ها در لنگرود

عکس / خشک شدن رودخانه ها در لنگرود

عکس / خشک شدن رودخانه ها در لنگرود

عکس / خشک شدن رودخانه ها در لنگرود

عکس / خشک شدن رودخانه ها در لنگرود

عکس / خشک شدن رودخانه ها در لنگرود

عکس / خشک شدن رودخانه ها در لنگرود

عکس / خشک شدن رودخانه ها در لنگرود

عکس / خشک شدن رودخانه ها در لنگرود

عکس / خشک شدن رودخانه ها در لنگرود

عکس / خشک شدن رودخانه ها در لنگرود

عکس / خشک شدن رودخانه ها در لنگرود

عکس / خشک شدن رودخانه ها در لنگرود

عکس / خشک شدن رودخانه ها در لنگرود

عکس / خشک شدن رودخانه ها در لنگرود

عکس / خشک شدن رودخانه ها در لنگرود

عکس / خشک شدن رودخانه ها در لنگرود

عکس / خشک شدن رودخانه ها در لنگرود

همرسانی نوشتار: