برج جنگلی در چین ! + عکس ها

در چین بنایی وجود دارد که به عنوان برج جنگلی شناخته شده است،در این خبر می توانید مشاهده کنید.

  1. ۷ ماه،۱ هفته قبل
برج جنگلی در چین+ عکس
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

کشور چین که یکی از آلوده ترین کشور های جهان است برای جلوگیری از آلودگی هوا ابتکار جالبی را انتخاب کرده است.

برج جنگلی در چین+ عکس
همرسانی نوشتار: