کباب گاومیش زنده در هورالعظیم + عکس ها

سوختن گاومیش ها در آتش سوزی تالاب هورالعظیم را مشاهده می کنید.

  1. ۷ ماه قبل
گاومیش
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

تصاویری از سوختن گاومیش ها در آتش سوزی تالاب هورالعظیم را مشاهده می کنید.

گاومیش

گاومیش

گاومیشهمرسانی نوشتار: