حمام خون در جزایر فارو با حضور کودکان ۵ ساله ؛ سلاخی برای غذای زمستان + عکس ها

سلاخی ۱۸۰ نهنگ در جزایر فارو با حضور کودکان ۵ ساله دریا را به رنگ خون درآورد.

  1. ۵ ماه،۱ هفته قبل
سلاخی ۱۸۰ نهنگ در جزایر فارو برای غذای زمستان
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

مردم جزایر فارو به دنبال ذخیره سازی منابع برای ماه های سرد زمستان پیش رو به شکار نهنگ رفتند.

آنها با کشاندن ۱۸۰ نهنگ به یکی از سوال مجمع الجزایر فارو، به سلاخی این نهنگ ها پرداختند. تعداد نهنگ ها آنقدر زیاد بود که خون آنها دریا را تا چند صد متر به رنگ قرمز در آورد.

این اقدام مردم جزایر فارو در حضور کودکان، بخصوص کودکان ۵ ساله انجام شد.

سلاخی ۱۸۰ نهنگ در جزایر فارو برای غذای زمستان

سلاخی ۱۸۰ نهنگ در جزایر فارو برای غذای زمستان
همرسانی نوشتار: