دستگاه خودپرداز آب در بندر انزلی ! + عکس

موضوع کمبود آب آشامیدنی در کشور جدی است و دولت نیز بعنوان راهکار اعلام کرده هزینه مشترکان پرمصرف افزایش خواهد یافت.

  1. ۴ ماه،۲ هفته قبل
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

این روز ها مردم زیادتر از هر زمان دیگری درگیر کمبود آب در کشور هستند. این موضوع به قدری افزایش یافته که حتی در برخی از شهر ها آب آشامیدنی جیره بندی شده است. موضوع کمبود آب آشامیدنی در کشور جدی است و دولت نیز بعنوان راهکار اعلام کرده هزینه مشترکان پرمصرف افزایش خواهد یافت. اما در اتفاقی جدید و جالب در شهر بندر انزلی دستگاه خودپرداز آب آشامیدنی در برخی از نقاط شهر نصب شده است! سیستم کار این دستگاه نیز مشخص است. به این صورت که به هر میزان که شما به دستگاه پول وارد کنید، به میزان تعریف شده ای به شما آب آشامیدنی پرداخت خواهد شد.

خودپرداز آب انزلی

البته مشخص نیست این آب آشامیدنی با چه کیفیتی عرضه می شود. آب لوله کشی شهری است و یا آب معدنی. ولی به هر صورت شاید این قبیل تجهیزات تلنگری به مردم برای مدیریت مصرف آب آشامیدنی بزند.