زندانی شدن ماهی کوچولو در کیسه پلاستیکی + عکس

تصویری از گیر افتادن یک ماهی در کیسه پلاستیکی در فضای مجازی خشم کاربران را در پی داشت.

  1. سه شنبه ۷ اسفند ۹۷ ساعت ۲۰:۵۰ (۸ ماه،۳ هفته قبل)
گیر افتادن یک ماهی در کیسه پلاستیکی سروصدا بپا کرد +عکس
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

کاربری نوشت: «در جنگل ها و کوهستان ها، حیوانات زباله ای به جا نمی ذارن پس لطفا در طبیعت مثل یک حیوان رفتار کنید.» کاربر دیگری نوشت: «تعداد اجسام پلاستیکی در اقیانوس ها، بیشتر از تعداد ماهی ها شده... ببینید زباله هایی که انسان تولید می کنه با حیوانات بی گناه و محیط زیست چه می کنه... لطفا کمتر زباله پلاستیکی تولید کنیم.» کاربری هم نوشت: «دانشمندان باید حیواناتی تولید کنند که پلاستیک های ریخته شده در طبیعت را بخورند، چون از تربیت انسان هایی که پلاستیک را در طبیعت نریزند تقریبا ناامید شده ایم!»
همرسانی نوشتار: