پیشنهاد چاپ این عکس برای روی اسکناس در ایران + عکس

کاربری درباره عکس جالبی که در فضای مجازی منتشر شده پیشنهاد جالبی را مطرح کرد.

  1. شنبه ۲۷ بهمن ۹۷ ساعت ۱۰:۴۰ (۹ ماه،۳ هفته قبل)
عکسی که برای چاپ روی اسکناس مناسب است
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

او نوشت : پیشنهاد می کنم این عکس رو روی اسکناس چاپ کنند. با همین رنگ آمیزی.

عکسی که برای چاپ روی اسکناس مناسب است
همرسانی نوشتار: