آشپزی روحانی معروف اینستاگرامی در ده ونک + عکس

  1. سه شنبه ۷ اسفند ۹۷ ساعت ۲۱:۲۰ (۱ سال،۵ ماه قبل)
روحانی معروف اینستاگرامی در حال پختن آش+عکس
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

سید مهدی صدرالساداتی با انتشار این عکس در صفحه ا ش. نوشت:.

محبت #مادر گوشه ای از تجلی محبت خداوند است...
مادر ها و همسر ها، مخصوصا مادر و همسر خودم که خیلی دلشوره من را دارند، عیدتون مبارک...
پ. ن: همراه مادران در ده ونک، آش جو پختیم که بین مردم از جمله دانشجویان دانشگاه الزهرا پخش شد.همرسانی نوشتار: