او رکورد بلندموترین دختر نوجوان را ثبت کرد

دختر نوجوان ۱۵ ساله اوکراینی به عنوان بلندموترین دختر نوجوان در مراسم ثبت رکوردهای ملی اوکراین شرکت کرد

  1. جمعه ۲۴ اسفند ۹۷ ساعت ۰۸:۰۰ (۱ سال،۶ ماه قبل)
مو
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

«اولنا کورزنیوک» دختر نوجوان ۱۵ ساله اوکراینی که صاحب عنوان بلندموترین دختر نوجوان اوکراین با داشتن مویی به طول ۲ متر و ۳۵ سانتیمتر است در مراسم ثبت رکوردهای ملی اوکراین شرکت کرد.