او رکورد بلندموترین دختر نوجوان را ثبت کرد

دختر نوجوان ۱۵ ساله اوکراینی به عنوان بلندموترین دختر نوجوان در مراسم ثبت رکوردهای ملی اوکراین شرکت کرد

  1. ۴ ماه قبل
مو
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

«اولنا کورزنیوک» دختر نوجوان ۱۵ ساله اوکراینی که صاحب عنوان بلندموترین دختر نوجوان اوکراین با داشتن مویی به طول ۲ متر و ۳۵ سانتیمتر است در مراسم ثبت رکوردهای ملی اوکراین شرکت کرد.