تغییر رنگ گل رز با استفاده از جوهر

شخصاً این رز زیبا را تهیه کنید!

چگونه در منزل رزی آبی و زیبا داشته باشیم,و از دیدن آن لذت ببریم.

  1. سه شنبه ۱۹ مرداد ۹۵ ساعت ۱۹:۳۱ (۴ سال،۱ ماه قبل)
رز ابی

1⃣ چند شاخه رز سفید سالم و سر حال تهیه کنید. هر چه شاخه ها بلندتر باشد بهتر است.

2⃣ خارهای گل را از ساقه جدا کنید. از زخم زدن بی مورد به ساقه ها اجتناب کنید. تا در انتهای کار ساقه ها زیبا بمانند.

3⃣ پس از خارکنی، ساقه ها را در گلدانی خالی بگذارید تا محفوظ بماند. 

4⃣ در ظرفی جداگانه  پودر رنگ را در آب گرم حل کنید. هر چه میزان پودر رنگ بیشتر باشد، گل آبی پر رنگ تری دارید.

5⃣ اینک یک سانت از پایین هر ساقه را قطع کنید و در محلول رنگ بگذارید. پس از ۴ تا ۵ ساعت آب رنگی جذب ساقه خواهد شد و در گلبرگ ها به اشباع می رسد.

⭕️ نکته: انتهای ساقه ها را مجدداً پس از گذشت ۳ ساعت از پایین به اندازه ۳ تا ۵ سانت قطع کنید و به محلول برگردانید تا حرکت رنگ در آنها تشدید شود. معمولاً با دو مرتبه تکرار برش به نتیجه مطلوب خواهید رسید.

6⃣ پس از اینکه رنگ به قدر کفایت جذب گلبرگ ها شد. کار به پایان می رسد. اینک محلول اضافی را دور بریزید و ساقه های رنگی را درون آب جوشیده سرد شده بگذارید. اضافه کردن یک تکه ذغال چوب به دوام شاخه ها کمک قابل توجهی می کند.

 همرسانی نوشتار: