یورو 8909 تومان !

درحالی قیمت یورو در بازار آزاد بدون اینکه معامله و خرید و فروش چندانی صورت بگیرد، ارقام عجیب و قریب دارد که یورو روز گذشته در سامانه نیما با قیمت ۸۹۰۹ تومان و در سنا ۹۲۸۲ تومان معامله و خرید و فروش شده است.

  1. جمعه ۱۶ شهریور ۹۷ ساعت ۲۳:۳۵ (۱ سال،۱۱ ماه قبل)
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

بانک مرکزی اعلام کرد مجموع فروش ارز حاصل از صادرات از تاریخ ۱۶ مرداد تا ۱۵ شهریور به یک میلیارد و هشتاد و دو میلیون یورو رسید.

همچنین مجموع تامین ارز برای واردات از تاریخ ۱۶ مرداد تا ۱۵ شهریور به یک میلیارد و هشت میلیون یورو رسید .

در حالی که گفته می شود، نرخ یورو در بازار آزاد ارقام ۱۵ هزار تا ۱۷ هزار تومان طی دو روز گذشته بوده است، هر چند معامله و خرید و فروشی هم با این نرخ صورت نمی گیرد، ولی  نرخ دیروز در سامانه نیما به ازاء هر یورو حدود ۸۹۰۹ تومان بوده است.

نرخ سنا که برآیند نرخ نقدی اسکناس در صرافی ها و سامانه نیما است هم به ازاء هر یورو ۹۲۸۲ تومان شد.

همرسانی نوشتار: