انتشار این اسکناس متوقف شد ! + عکس

بانک مرکزیِ کشورهای اروپایی از امروز، انتشار اسکناس های ۵۰۰ یورویی را متوقف می کند.

  1. دوشنبه ۸ بهمن ۹۷ ساعت ۲۰:۲۰ (۱ سال،۴ ماه قبل)
انتشار اسکناس‌ 500 یورویی متوقف شد
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

بانک مرکزیِ کشورهای اروپایی از امروز، انتشار اسکناس های ۵۰۰ یورویی را متوقف می کنند؛ به غیر از بانک های مرکزی آلمان و اتریش که قرار است تا ۲۶ آوریل (هفته اول اردیبهشت ۹۸) به چاپ این اسکناس ادامه دهند تا فرآیند توقف چاپ به آرامی صورت بگیرد.

اما دارندگان اسکناس های ۵۰۰ یورویی اصلاً نگران نباشند، چون این اسکناس ها برای همیشه، اعتبار دارند.

راهبرد بانک مرکزی اروپا آن است که به تدریج چرخش این اسکناس ها را با اسکناس های خرد تر جایگزین و به بانک مرکزی هر کشور برگرداند؛ دارندگان این اسکناس نیاز نیست که نگران باشند چون این اسکناس ها برای همیشه اعتبار دارند.

همرسانی نوشتار: