آماری جدید از میزان مخاطبان برنامه های نوروزی

نتایج نظرسنجی عمومی مرکز تحقیقات و سنجش افکار صدا و سیما درباره میزان بینندگان ویژه برنامه های نوروز صدا و سیما نشان می دهد، زیادترین رقم مخاطب ویژه برنامه های نوروزی در شهرهای اراک با ۹۷ درصد بیننده، گرگان با ۹۳/۸ درصد، اصفهان با ۹۳/۳ درصد و مشهد و بجنورد با ۹۲ درصد بوده است. شهرهای بندرعباس با ۶۷/۵ و مهاباد نیز با ۵۹/۳ درصد بیننده کمترین رقم مخاطب تلویزیون را در نوروز امسال داشته اند.

  1. ۱ سال،۱ ماه قبل
تصویر تلویزیون
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

همچنین بر اساس این نظرسنجی گرگانی ها با ۹۳ درصد بیننده رکوردار تماشای سریال های نوروزی تلویزیون هستند. در این میان شهرهای اراک و ساری با میانگین ۹۲/۲ درصد بیننده در جایگاه بعدی قرار دارند.

در این نظر سنجی مقایسه میزان بینندگان سریال های نوروز ۹۷ در مقایسه با نوروز ۹۶  نشان می دهد میزان مخاطبان سریال های تلویزیون در نوروز ۹۷ حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است.